Co to jest AEL?

Podczas generowania wartości AEL algorytm wybiera powiązane dowody z wcześniej utworzonej, opracowanej i sparametryzowanej bazy danych, ważąc znaczenie informacji w oparciu o znane prawidłowości biologiczne i stopień podobieństwa do pacjenta. Zatem AEL jest wartością liczbową przypisaną genom, celom i lekom, która jest proporcjonalna do liczby i zakresu odpowiednich komunikatów potwierdzających znaczenie konkretnego defektu genetycznego i skuteczność skojarzonego leku.

Wartości AEL można również łatwo obliczyć dla genów związanych z lekami. Wartości AEL dla substancji czynnych uzyskuje się poprzez zsumowanie wszystkich odpowiednich powiązań (i AEL) między danym produktem leczniczym, typem nowotworu, czynnikami napędzającymi i docelowymi, celami a lekami.

W związku z tym algorytm może wspierać decyzję terapeutyczną, nawet jeśli dostępne są sprzeczne lub mało dowodowe dane naukowe lub w guzie pacjenta występuje wiele zmian czynników powodujących jego działanie.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2021

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy