Co to jest AEL?

Podczas generowania wartości Aggregated Evidence Level (AEL) algorytm wybiera powiązane dowody z wcześniej utworzonej, opracowanej i sparametryzowanej bazy danych, ważąc znaczenie informacji w oparciu o znane prawidłowości biologiczne i stopień podobieństwa do pacjenta. Zatem AEL jest wartością liczbową przypisaną genom, celom i lekom, która jest proporcjonalna do liczby i zakresu odpowiednich komunikatów potwierdzających znaczenie konkretnego defektu genetycznego i skuteczność skojarzonego leku.

Wartości AEL można również łatwo obliczyć dla genów związanych z lekami. Wartości AEL dla substancji czynnych uzyskuje się poprzez zsumowanie wszystkich odpowiednich powiązań (i AEL) między danym produktem leczniczym, typem nowotworu, czynnikami napędzającymi i docelowymi, celami a lekami.

W związku z tym algorytm może wspierać decyzję terapeutyczną, nawet jeśli dostępne są sprzeczne lub mało dowodowe dane naukowe lub w guzie pacjenta występuje wiele zmian czynników powodujących jego działanie.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej