Wirtualny molekularny Tumor Board

Internetowa lub wirtualny molekularny Tumor Board (VMTB) jest częścią precyzyjnej opieki onkologicznej, która zapewnia profesjonalne podstawy w doborze molekularnych testów diagnostycznych dla pacjenta, personalizacji planowania terapii na podstawie wyników molekularnych, komunikowaniu i wdrażaniu zaleceń terapeutycznych.

W ramach usługi VMTB Oncompass Medicine zapewnia profesjonalne wsparcie dla lekarzy i zespołów oncoteam w wyjątkowy sposób, aby zapewnić swoim pacjentom najnowocześniejszą, precyzyjną opiekę onkologiczną zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami.

W różnym czasie zapewniamy możliwość omawiania spraw, co odbywa się na bezpiecznej platformie internetowej zgodnie z przepisami o ochronie danych. W rezultacie złożone, multidyscyplinarne forum opracowywania spersonalizowanych terapii będzie natychmiast dostępne w ośrodkach onkologicznych.

Profesjonalny skład multidyscyplinarnego VMTB: onkolog kliniczny, ekspert medyczny, konsultant genetyczny, farmakolog molekularny, personel interpretacyjny i laboratoryjny (biolog molekularny / inżynier info-bionic / biofizyk / inżynier bioniki molekularnej / bioinżynier). VMTB omawia każdy przypadek dwukrotnie: przed rozpoczęciem badania (VMTB I) i po ich zakończeniu przy opracowywaniu propozycji terapeutycznej (VMTB II).

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej