Program Precyzyjnej Onkologii

Nasz Program Precyzyjnej Onkologii obejmuje wszystkie usługi potrzebne do dobrania odpowiedniego spersonalizowanego leczenia dla Twojego pacjenta. Program to nowa procedura medyczna wspierana przez specjalistyczne oprogramowanie medyczne opracowane przez Oncompass.

Proces przygotowania programu wygląda następująco:

1

Konsultacja

Zapewniamy internetowe konsultacje dotyczące projektowania programu, podczas których bierzemy pod uwagę szereg okoliczności. Badamy dane kliniczne, oceniamy wyniki poprzednich testów diagnostyki molekularnej oraz oceniamy potrzeby i możliwości pacjentów. Podczas konsultacji nie przeprowadza się badania fizycznego, a pacjent za zgodą może być reprezentowany przez krewnego lub innego przedstawiciela.

Rejestrowanie się na konsultacje Więcej informacji o konsultacji
2

Tablica guzów (Tumorboard) I. - Molecular Onkoteam

Plan programu

Nasz profesjonalny panel sekspertów (Tumorboard) wskazuje wymagane molekularne testy diagnostyczne spersonalizowane pod kątem każdego pacjenta. Panel składa się z 8–10 członków, w tym onkologów klinicznych, doradców genetycznych, biologów zajmujących się nowotworami molekularnymi oraz specjalistów od diagnostyki molekularnej. Zadaniem Tumorboard jest podjęcie decyzji, które geny przetestować, z jakiej dostępnej próbki, jaką metodą, w jakim terminie.

3

Przykładowa logistyka

4

Kontrola jakości DNA

Prawidłowy materiał

Przydatność otrzymanej próbki jest najpierw sprawdzana przez patologa, a następnie ekstrahowane jest DNA, którego właściwości ilościowe i jakościowe są analizowane różnymi specjalnymi metodami analitycznymi. Jeśli próbka jest nieodpowiednia, zasugerujemy wcześniejszą próbkę chirurgiczną lub w porozumieniu z lekarzem lub nową próbkę.

5

Diagnostyka molekularna

Celem diagnostyki molekularnej jest identyfikacja defektów genów guza pacjenta, które powodują chorobę. Spośród 25 000 ludzkich genów około 600 może powodować chorobę nowotworową. Za patologiczny podział komórek łącznie odpowiada średnio 4-5 różnych defektów genów w obrębie guza, a do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej wymagana jest szczegółowa mapa genetyczna danego guza. Im więcej defektów genów występuje w danym guzie, tym trudniej jest wybrać molekularny punkt ataku. Ukierunkowane, bezpieczne leczenie może opierać się jedynie na szczegółowym profilu genetycznym guza.

Więcej informacji na temat diagnostyki molekularnej
6

Molekularny wynik

Identyfikacja celów molekularnych

Korzystając z naszego wielokrotnie nagradzanego oprogramowania medycznego opartego na sztucznej inteligencji, określamy punkty ataku molekularnego, aby zobaczyć, jakie zmiany genetyczne zachodzą w badanych genach. Wynik jest dokonywany na podstawie molekularnego testu diagnostycznego (wykrycie patologii molekularnej).

7

Interpretacja molekularna - raport

Cyfrowe planowanie terapii

Cyfrowe planowanie terapii to planowanie spersonalizowanych zabiegów i immunoterapii za pomocą urządzenia cyfrowego. Podczas projektowania korzystamy z naszego wielokrotnie nagradzanego oprogramowania onkologicznego, które jest unikalne na świecie, zdolne do uszeregowania w 20 tysięcy sekund -405 typów chorób nowotworowych, 52 tysiące mutacji, w oparciu o 26 838 biologicznych reguł lekarzy, spersonalizowane, ukierunkowane możliwości terapeutyczne spośród 1417 leków, na podstawie dostępnych dowodów naukowych.

Dalsze informacje o planowaniu terapii molekularnej
8

Tablica guzów (Tumorboard) II. - Molecular Onkoteam

Cyfrowy plan terapii

Rada Nowotworów Molekularnych podsumowuje spersonalizowane opcje terapeutyczne, którymi mogą być leki na rynku lub opracowywane substancje czynne (badania kliniczne w kraju lub za granicą). Jeśli do wirtualnego panelu ekspertów molekularnych dołączy lekarz prowadzący, strategia terapeutyczna jest ustalana natychmiast.

Jeśli lekarz nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacji, nasi eksperci skontaktują się z nim później w celu ustalenia wspólnego stanowiska dotyczącego dalszego leczenia. 

9

Interpretacja kliniczna

Opinia Precyzyjnej Onkologii

Udzielamy konsultacji w zakresie możliwości leczenia pacjentów z udziałem onkologa. Precyzyjna konsultacja i opinia onkologa nie zastępują konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Więcej informacji o Precyzyjnej opinii onkologicznej
10

Therapy Access Program (TAP) - Program dostępu do terapii

Kontynuacja, organizacja programu

Na życzenie Oncompass zapewnia praktyczną pomoc w dostępie do leków i uczestnictwie w badaniach klinicznych. Może to obejmować wykonywanie zadań organizacyjnych, zawodowych i logistycznych dla pacjenta i / lub lekarza prowadzącego.

Skontaktuj się z nami!

Konsultacja

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej