Cyfrowe planowanie terapii

Planowanie terapii cyfrowej to spersonalizowane planowanie zabiegu za pomocą urządzenia cyfrowego.

Precyzyjna onkologia jest już częścią codziennego życia. Profil molekularny można dokładnie poznać i dostępnych jest coraz więcej leków celowanych. W erze cyfrowej ważne jest połączenie tych dwóch. Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji analizuje dane genetyczne i kliniczne w celu wyciągnięcia właściwych wniosków.
Cyfrowe planowanie terapii (DTT) to planowanie spersonalizowanych zabiegów i immunoterapii za pomocą urządzenia cyfrowego.

Planowanie terapii cyfrowej wymaga informacji molekularnych, a także jak najbardziej szczegółowych danych. Oncompass może również wykorzystać wyniki poprzednich testów diagnostyki molekularnej do planowania terapii lub w przypadku braku szczegółowych informacji molekularnych, przeprowadzić niezbędne testy diagnostyczne na miejscu.

Guz jest wywoływany przez miliony kombinacji milionów możliwych mutacji w setkach genów.

Mutacje genów powodujące nowotwory powstają stopniowo w trakcie rozwoju nowotworu na podstawie praw biologicznych i algorytmów. Analizując molekularny profil guza, nasze specjalne oprogramowanie onkologiczne jest w stanie zrozumieć prawa biologiczne, rozbić „kod molekularny” używany przez guz, a tym samym określić punkt ataku (cel molekularny), do którego może dotrzeć dany lek do zastosowania,  przedstawia spersonalizowane opcje leczenia.

Kalkulator, jako specjalistyczne oprogramowanie onkologiczne, waży i łączy dowody naukowe zgodnie z predefiniowanym algorytmem. Oprogramowanie do planowania terapii porządkuje wiedzę ludzką znajdującą się w publikacjach naukowych. Określając związek i kolejność leków celowanych, które można zastosować, generuje określoną wartość i liczbę dla każdego składnika aktywnego (tzw. Zagregowany poziom wiarygodności, AEL). Kolejność leków i substancji czynnych zależy od wielkości AEL. Wśród opcji terapeutycznych według Raportu

Precyzyjnej Onkologii, po przygotowaniu przez ekspertów, nasz panel ekspertów (Virtual Molecular Tumor Board) zaproponuje konkretną terapię do zastosowania i jej czas, jeśli to możliwe, podczas wspólnej wideokonferencji z lekarzem prowadzącym.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej