A tüdőrák molekuláris diagnosztikája és célzott kezelése

Zdecydowana większość raka płuc zawiera mutacje będące celem terapii celowanej.

W leczeniu nowotworów coraz bardziej zyskuje na znaczeniu onkologia precyzyjna, w wyniku której terapia jest dobierana na podstawie właściwości molekularnych danego guza.

Według klasycznego podejścia onkologicznego podstawę decyzji o terapii określa typ histologiczny guza, oraz jego rozmiar, do wyboru spersonalizowanego leczenia niezbędna jest znajomość informacji molekularnych guzów. Pomaga w tym diagnostyka molekularna, oraz wielokrotnie nagradzane oprogramowanie onkologiczne firmy Oncompass Medicine.

Do ukierunkowanego leczenia raka płuc przed rozpoczęciem terapii wymagane jest molekularne badanie diagnostyczne.

Zgłoś się na konsultację osobistą lub online!

Diagnostyka molekularna

Wszystkie zachorowania nowotworowe mają podłoże genetyczne i dla wielu defektów genów powodujących raka można już zastosować spersonalizowane leczenie onkologiczne. Molekularna diagnostyka ujawnia przyczynę choroby nowotworowej, na podstawie zidentyfikowanych defektów genów określamy punkt ataku guza za pomocą opracowanego przez nas specjalnego oprogramowania onkologicznego

Dowiedz się więcej o diagnostyce molekularnej!
1606211112252

W zależności od wielkości i wyglądu komórek raka płuc podczas badania mikroskopowego wyróżnia się dwie klasyfikacje histologiczne : niedrobnokomórkowy (NSCLC) i drobnokomórkowy (SCLC).

W płucach występują również inne złośliwe nienabłonkowe guzy np. mięsaki i bardzo częste jest pojawianie się wtórnych, przerzutowych guzów, gdy guz pierwotny znajduje się w innym narządzie, ich leczenie jest inne.

Podstawowym leczeniem zaawansowanego lub przerzutowego raka płuc jest terapia lekowa, celowana i/lub immunoterapia oparta na informacjach molekularnych.

W przypadku raków płuca, w przypadku mutacji EGFR i ALK/ROS1 leczenie celowane następuje lekarstwami doustnymi o niskiej masie cząsteczkowej tzw. inhibitor kinazy tyrozynowej (TKI).

Wiadomo, że za rozwój guza w raku płuc odpowiada kilka genów, takie jak HER, BRAF, KRAS, MET, KIT, RET, FGFR1, NRG1, które są dodatkowymi celami terapeutycznymi.

Ukierunkowane leczenie może być bezpiecznie oparte na szczegółowym profilu genetycznym guza, co jest jedynym sposobem zrozumienia zachowania guza na poziomie molekularnym. W większości przypadków testowanych jest 600 genów, z dodatkowymi specyficznymi testami.

Spośród 25 000 ludzkich genów około 600 może powodować chorobę nowotworową. Za patologiczny podział komórek łącznie odpowiada średnio 4-5 różnych defektów genów w obrębie guza, a do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej wymagana jest szczegółowa mapa genetyczna danego guza. Im więcej defektów genów występuje w danym guzie, tym trudniej jest wybrać molekularny punkt ataku. Ukierunkowane, bezpieczne leczenie może opierać się jedynie na szczegółowym profilu genetycznym guza.

Cyfrowe planowanie terapii

Cyfrowe planowanie terapii to planowanie spersonalizowanych zabiegów i immunoterapii za pomocą urządzenia cyfrowego.

Podczas projektowania korzystamy z naszego wielokrotnie nagradzanego oprogramowania onkologicznego, które jest unikalne na świecie, zdolne do uszeregowania w 20 tysięcy sekund -405 typów chorób nowotworowych, 52 tysiące mutacji, w oparciu o 26 838 biologicznych reguł lekarzy, spersonalizowane, ukierunkowane możliwości terapeutyczne spośród 1417 leków, na podstawie dostępnych dowodów naukowych.

Oprogramowanie medyczne Oncompass Medicine w ciągu 20 milisekund pomaga lekarzowi wybrać najskuteczniejsze, spersonalizowane, ukierunkowane możliwości terapeutyczne dla pacjentów onkologicznych.

Dowiedz się więcej o cyfrowym planowaniu terapii!

Program Precyzyjnej Onkologii

Ramy spersonalizowanego programu zapewnia nowa procedura medyczna opracowana we własnym zakresie. Procedura obejmuje wszystkie usługi potrzebne do ustalenia spersonalizowanego planu leczenia i ułożenia ich w optymalnej kolejności. Specjalna procedura może pomóc Państwu i Państwu lekarzowi zidentyfikować i zastosować spersonalizowane opcje.

Zarejestrować się na konsultacje

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej