Az emlőrák molekuláris diagnosztikája

Rak piersi nie jest jednolitą chorobą, w klasycznych typach histologicznych również są znane liczne podgrupy, które wykazują znaczne różnice również w przebiegu choroby.

W celu wyboru terapii integralną częścią badania jest określenie statusu estrogenu, receptora progesteronowego i HER-2 (immunofenotyp). W około 20% przypadków rozwoju guzów piersi podstawę stanowią różnice genu HER-2.

Wskaźniki wyleczeń uprzednio z najgorszą perspektywą HER-2 dodatnich raków piersi poprawiły się spektakularnie w wyniku ukierunkowanego leczenia.

W powstaniu raka piersi może odgrywać rolę szereg rzadkich mutacji, które nie są wykrywane w rutynowej praktyce, ale można je wykryć w badaniach wielogenowych i mogą stanowić dodatkowe cele terapeutyczne.

W leczeniu nowotworów coraz bardziej zyskuje na znaczeniu onkologia precyzyjna, w wyniku której terapia jest dobierana na podstawie właściwości molekularnych danego guza.

Według klasycznego podejścia onkologicznego podstawę decyzji o terapii określa typ histologiczny guza, oraz jego rozmiar, do wyboru spersonalizowanego leczenia niezbędna jest znajomość informacji molekularnych guzów. Pomaga w tym diagnostyka molekularna, oraz wielokrotnie nagradzane oprogramowanie onkologiczne firmy Oncompass Medicine.

Do ukierunkowanego leczenia raka piersi przed rozpoczęciem terapii wymagane jest molekularne badanie diagnostyczne.

Zgłoś się na konsultację osobistą lub online!

Wszystkie zachorowania nowotworowe mają podłoże genetyczne i dla wielu defektów genów powodujących raka można już zastosować spersonalizowane leczenie onkologiczne. Molekularna diagnostyka ujawnia przyczynę choroby nowotworowej, na podstawie zidentyfikowanych defektów genów określamy punkt ataku guza za pomocą opracowanego przez nas specjalnego oprogramowania onkologicznego

Dowiedz się więcej o diagnostyce molekularnej!

W tak zwanych potrójnie ujemnych rakach piersi ani receptory estrogenu, ani progesteronu i białka HER2 nie są obecne. Jest to najbardziej niejednorodna podgrupa z molekularnego punktu widzenia diagnostycznego, w jej rozwoju bierze udział wiele mutacji. W tej podgrupie duże znaczenie ma zastosowanie inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych.

Połączenie terapii celowanej i terapii hormonalnej było dużym postępem w leczeniu raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych, zarówno we wczesnych stadiach, jak i w stadium przerzutowym, i jest obecnie alternatywą, często lepszą niż konwencjonalna chemioterapia.

W typach dziedzicznego raka piersi obecne są wady genów BRCA1 i BRCA2 oraz o podobnej funkcji (np. ATM). Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2 powodują dziedzicznego raka piersi i jajnika, oraz zwiększają częstość występowania raka piersi u mężczyzn, raka prostaty i raka trzustki u obu płci. Te defekty genów dobrze reagują na celowane leczenie np. na podawanie inhibitorów PARP.

Ukierunkowane leczenie może być bezpiecznie oparte na szczegółowym profilu genetycznym guza, co jest jedynym sposobem zrozumienia zachowania guza na poziomie molekularnym. W większości przypadków testowanych jest 600 genów, z dodatkowymi specyficznymi testami.

Spośród 25 000 ludzkich genów około 600 może powodować chorobę nowotworową. Za patologiczny podział komórek łącznie odpowiada średnio 4-5 różnych defektów genów w obrębie guza, a do podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej wymagana jest szczegółowa mapa genetyczna danego guza. Im więcej defektów genów występuje w danym guzie, tym trudniej jest wybrać molekularny punkt ataku. Ukierunkowane, bezpieczne leczenie może opierać się jedynie na szczegółowym profilu genetycznym guza.

Cyfrowe planowanie terapii

Cyfrowe planowanie terapii to planowanie spersonalizowanych zabiegów i immunoterapii za pomocą urządzenia cyfrowego.

Podczas projektowania korzystamy z naszego wielokrotnie nagradzanego oprogramowania onkologicznego, które jest unikalne na świecie, zdolne do uszeregowania w 20 tysięcy sekund -405 typów chorób nowotworowych, 52 tysiące mutacji, w oparciu o 26 838 biologicznych reguł lekarzy, spersonalizowane, ukierunkowane możliwości terapeutyczne spośród 1417 leków, na podstawie dostępnych dowodów naukowych.

Oprogramowanie medyczne Oncompass Medicine w ciągu 20 milisekund pomaga lekarzowi wybrać najskuteczniejsze, spersonalizowane, ukierunkowane możliwości terapeutyczne dla pacjentów onkologicznych.

Dowiedz się więcej o cyfrowym planowaniu terapii!

Zgłoś się na konsultację osobistą lub online!

Jeśli w guzie odchylenie genu docelowego nie jest obecne, wtedy konwencjonalną chemioterapię można uzupełnić terapią hamowania tworzenia naczyń.

Opiera się to na uznaniu, że hamując tworzenie się naczyń krwionośnych zapewniających substancje odżywcze, można zatrzymać wzrost guza, guz może się skurczyć.

Ramy spersonalizowanego programu zapewnia nowa procedura medyczna opracowana we własnym zakresie. Procedura obejmuje wszystkie usługi potrzebne do ustalenia spersonalizowanego planu leczenia i ułożenia ich w optymalnej kolejności. Specjalna procedura może pomóc Państwu i Państwu lekarzowi zidentyfikować i zastosować spersonalizowane opcje.

Zapoznaj się z programem precyzyjnej onkologii

Zarejestrować się na konsultacje

Zapewniamy osobiste lub internetowe konsultacje dotyczące projektowania programu, podczas których bierzemy pod uwagę szereg okoliczności. Badamy dane kliniczne, oceniamy wyniki poprzednich testów diagnostyki molekularnej oraz oceniamy potrzeby i możliwości pacjentów. Podczas konsultacji nie przeprowadza się badania fizycznego, a pacjent za zgodą może być reprezentowany przez krewnego lub innego przedstawiciela.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej