Opinia Precyzyjnej Onkologii

Oncompass Medicine nie jest ośrodkiem terapeutycznym. Nie wykonujemy zabiegów, nie podejmujemy decyzji terapeutycznych. Naszym celem jest zidentyfikowanie molekularnych punktów ataku i przedstawienie możliwości terapeutycznych. Opcje leczenia, leki docelowe (na podstawie ich oczekiwanej skuteczności lub nieskuteczności) oraz cele molekularne są uszeregowane (uszeregowane pod względem ważności).

Podstawowym dokumentem naszej usługi jest raport molekularny, który szczegółowo przedstawia informacje molekularne i wynikające z nich wnioski terapeutyczne w formie pisemnej. Raport zawiera również opinię podsumowującą, która informuje onkologów klinicznych i zespoły oncoteam o zgłaszanych opcjach terapeutycznych. Z przygotowanych przez nas opcji terapeutycznych decyzję mogą podjąć tylko onkolodzy kliniczni, ale oczywiście nie ma znaczenia, jakie informacje zostaną wykorzystane do podjęcia tej decyzji.

Raport i jego podsumowanie przygotowywane są dla lekarzy, ale bardzo ważne jest dla nas, aby Państwo dysponowali niezbędnymi szczegółami i zrozumieli możliwości zidentyfikowane podczas programu. Dlatego jako osobny punkt w procesie podajemy tzw. SPERSONALIZOWANĄ OPINIĘ ONKOLOGICZNĄ. Zawarliśmy umowy z wieloma onkologami klinicznymi w celu wydawania precyzyjnych opinii onkologicznych poprzez tworzenie zewnętrznych punktów konsultacyjnych. W ten sposób ocena opcji terapeutycznych może odbywać się w odprężającej atmosferze, co daje możliwość zadawania dalszych pytań i udzielania odpowiednich profesjonalnych odpowiedzi. Opinia jest również drugą opinią, co również podnosi użyteczność Programu, ponieważ oprócz lekarzy, niezależni eksperci oceniają również możliwości, a opinia onkologii precyzyjnej jest protokołowana na piśmie.

Ta opinia kliniczna może również pomóc lekarzom w ustaleniu strategii terapeutycznej, ponieważ ONCOMPASS uzgadnia interpretację kliniczną tylko z onkologiem, który oprócz otwartości ma wystarczające doświadczenie we wdrażaniu terapii spersonalizowanej. Jednak głównym celem opinii jest poinformowanie Pacjenta i Rodziny o dalszych krokach. W naszej procedurze szczególną wagę przywiązujemy do informowania ośrodka leczenia i lekarzy, z udziałem współpracowników-ekspertów.

JAKIE OPCJE TERAPEUTYCZNE MOGĄ OTWORZYĆ SIĘ DLA MNIE Z PAŃSTWA POMOCĄ?

W dobie onkologii molekularnej możliwe stało się leczenie nowotworów terapiami celowanymi oprócz lub zamiast konwencjonalnej chemioterapii. Preparaty te nazywane są celowanymi, ponieważ oddziałują na określony typ cząsteczek w guzie: są to wadliwe białka, które mogą być hamowane przez syntezę lub działanie, tak aby polecenia „wzrostu i podziału” kierowane do centrów kontrolnych komórek nie docierały do ​​jądra . Oznacza to, że można zatrzymać wzrost guza.

Zrozumienie zachowania guza na poziomie molekularnym jest niezbędne, aby zmapować spersonalizowane opcje terapeutyczne. W oparciu o ocenę setek składników aktywnych, nasze specjalne oprogramowanie dzieli opcje terapeutyczne na dwie główne grupy:

  1. zalecane opcje terapeutyczne,

  2. niezalecane (przeciwwskazane) opcje terapeutyczne.

Innymi słowy, wyniki są przydatne, nawet jeśli nasze sprawozdanie nie ujawnia nowej celowanej opcji terapeutycznej, ponieważ w tym przypadku potwierdzamy, że pierwotnie zalecana terapia celowana lub inna niecelowana procedura terapeutyczna, taka jak protokół chemioterapii, jest najlepsza dla indywidualnego wyboru i dostosowana do potrzeb. Ponadto jedną z kluczowych korzyści jest to, że w naszym raporcie nie zaleca się stosowania leczenia celowanego, które można by zastosować zgodnie z protokołem, ale nasza szczegółowa ocena onkologiczna wskazuje na nieskuteczność danego leku.

W tym drugim przypadku, na podstawie znacznie dokładniejszej mapy genów, otrzymujemy ocenę naszego unikalnego oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji, którego wyniki mogą znacznie różnić się od możliwości opartych na kilku genowych testach diagnostyki molekularnej. Dlatego nasz program może ujawnić związki molekularne, które mogą uchronić Cię przed nieskutecznym leczeniem. Bardzo ważne jest, aby podkreślić, że zalecenie lub kontr-zalecenie dotyczące leczenia opartego na informacjach molekularnych nie gwarantuje, że leczenie będzie skuteczne lub nieskuteczne.

Metoda badan molekularnych daje większą szansę na podjęcie dobrej decyzji w oparciu o dostępne molekularne testy diagnostyczne i dowody naukowe.Aby podjąć jeszcze lepszą decyzję, kalkulator przypisuje obliczeniom względną wagę, aby pomóc zespołowi medycznemu zdecydować, jaki priorytet ma dane leczenie w stosunku do innych opcji leczenia. Tak więc, na przykład, możliwe jest, że istnieją terapie zalecane na podstawie profilu molekularnego, ale nie są one wybierane przez zespół medyczny, jeśli istnieją inne rodzaje leczenia, które są wysoce skuteczne (np. chemioterapia lub radioterapia).

W takich przypadkach proponowane leczenie celowane można nawet rozważyć jako późniejszy wybór terapeutyczny. Możliwe jest również, że zespół medyczny zdecyduje się na leczenie, które jest przeciwwskazane na podstawie profilu molekularnego, jeśli nie jest dostępna lepsza opcja leczenia. Podczas procedury onkologii precyzyjnej Oncompass, Rada ds. Nowotworów Molekularnych oraz lekarz prowadzący i zespół oncoteam opracowują strategię leczenia. Istotą precyzyjnej onkologii jest to, że to już nie lokalizacja guza decyduje o leczeniu, ale defekt genu, który powoduje chorobę.

To toruje drogę dla leków, które nie są zarejestrowane w twoim typie raka, ale wpływają na posiadaną mutację genetyczną. Rozwój leków to bardzo długi proces. Od przetestowania obiecującej cząsteczki kandydata na lek do zarejestrowania jej jako leku zajmuje wiele lat. Obecnie trwają badania kliniczne prawie dwóch tysięcy leków celowanych na całym świecie oraz w domu. Nasze oprogramowanie do wspomagania decyzji specjalnych jest w stanie sortować badania kliniczne na podstawie różnych kryteriów, takich jak kategoria składnika aktywnego lub jego dostępność geograficzna, faza rozwoju lub inne aspekty.

Składniki aktywne dostępne w zagranicznych badaniach klinicznych. Oprócz możliwości własnego kraju masz również możliwość spojrzenia z perspektywy międzynarodowej.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej