A hasnyálmirigy és az epeutak molekuláris diagnosztikája és kezelése

Baza wiedzy

Diagnostyka molekularna i leczenie trzustki i dróg żółciowych

Częstość występowania nowotworów trzustki i dróg żółciowych dramatycznie wzrasta w krajach rozwiniętych. 

W leczeniu choroby często diagnozowanej w zaawansowanym i/lub przerzutowym stadium na pierwszy plan wysuwa się rola  chemioterapii  i immunoterapii. W przypadku guzów trzustki badanie dziedziczności (mutacje BRCA) jest zalecane we wszystkich przypadkach, a badania wielogenowe są uzasadnione w przypadkach zaawansowanych i/lub przerzutowych przed rozpoczęciem leczenia.

Terapia wykonana na podstawie celowanych nieprawidłowościach genów wykazanych podczas profilu molekularnego skutkowało dwukrotnie dłuższym przeżyciem w przypadku pacjentów z rakiem trzustki. 

Guzy dróg żółciowych i trzustki niosą ze sobą szereg różnic molekularnych:

FGFR, HER-2, BRAF, IDH1, TP53, KRAS, ARID1A, BAP1, PBRM1, SMAD4, FBXW7   MAP-ERK-, oraz mTOR-, DRD-, FGF- mutacje szlaku sygnałowego mogą stanowić dodatkową opcję leczenia celowanego.

Immunoterapia może być skuteczna w przypadkach dMMR/MSI-H, TMB-H.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej