Cancer Services Big
4 lutego 2022

Walka z rakiem: wkrótce może on dotknąć 40% populacji Europy

Na świecie z powodu raka co minutę umiera 20 ludzi. Szacuje się, że do 2035 r. 40% populacji UE może być dotknięte jakąś formą raka. Tegoroczny - 4 lutego – firma Oncompass Medicine upamiętnia opublikowanym niedawno w Ameryce artykułem naukowym przedstawiającym historię udanego ukierunkowanego leczenia pacjenta z rakiem.

Międzynarodowi pionierzy onkologii precyzyjnej, założyciele spółki Oncompass Medicine, dr István Peták i dr Richárd Schwab, ze swoim zespołem badawczym od dziesięcioleci walczą o to, aby pacjentów z rakiem leczyć za pomocą spersonalizowanej, celowej terapii opartej o przyczyny wywołujące tą chorobę.

Również w tym celu firma OCM opracowała oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie - kalkulator, który pomaga lekarzom wybrać najskuteczniejszą terapię celową dla pacjenta chorego na raka. Zespół Oncompass Medicine opublikował niedawno artykuł naukowy w Journal of Clinical Oncology of the American Society of Oncologists, przedstawiając historię skutecznego celowego leczenia pacjenta chorego na raka.

Dr István Peták, dyrektor naukowy OCM, podkreślił: „Nasza amerykańska publikacja naukowa szczegółowo opisuje, w jaki sposób w oparciu o medyczną i bioinformatyczną analizę defektów genetycznych nowotworu wybrać najskuteczniejsze, spersonalizowane, ukierunkowane terapie dla pacjenta, a nawet mozna dokładnie określić, co wywołało raka.

Oprócz znaczenia diagnostyki molekularnej i sztucznej inteligencji, studium przypadków podkreśla również znaczenie molekularnego konsylium ds. nowotworów, w którym ściśle współpracują onkolodzy, chirurdzy, radioterapeuci, biolodzy molekularni i farmakolodzy molekularni.”

Pod wpływem terapii celowej nowotwór się cofnął

Według artykułu naukowego w 2015 roku u 70-letniego pacjenta zdiagnozowano raka płaskonabłonkowego głowy za uchem. Pomimo udanego usunięcia chirurgicznego i radioterapii, guz powrócił w 2016 roku, leczono go chemioterapią, ale to jedynie spowolniło wzrost guza.

Wtedy też u pacjenta wykonano pierwszy molekularny test diagnostyczny, który ujawnił amplifikację genu PIK3CA, który często odgrywa ważną rolę w nowotworach szyji i głowy. Zespół medyczny leczący pacjenta spotkał się następnie po raz pierwszy z ekspertami z Oncompass Medicine na naradzie „Molecular Tumorboard”, aby omówić spersonalizowane możliwości leczenia.

Przy wyborze terapii celowej pomocne było opracowane przez Oncompass oprogramowanie sztucznej inteligencji - Realtime Oncology Treatment Calculator. Wspólnie wybrano celowy lek, który działa na gen powiązany ze zmodyfikowanym genem PIK3CA. Pod wpływem zastosowanej terapii celowej guz cofnął się. Poprawa trwała do połowy 2018 roku, kiedy to nowotwór zaczął ponownie rosnąć. Wtedy rada onkologiczna zdecydowała się na wykonanie wielogenowego badania molekularnego, ponieważ nowotwór jest wywoływany nie tylko jednym, ale średnio czterema - pięcioma defektami genów, a w tym przypadku dotąd rozpoznano tylko jeden defekt genu.

W badaniu wielogenowym zidentyfikowano czternaście dodatkowych defektów genów

Spośród nich analiza IT sugerowała prawdopodobieństwo przyczynowej roli biologicznej pięciu genów. Na tej podstawie grupa ekspertów zaleciła zastosowanie nowej terapii celowej w celu zahamowania genu MEK. Pod wpływem tak zestawionej terapii nowotwór przestał być wykrywalny. Skojarzona terapia była jeszcze kontynuowana przez kolejne pół roku, do połowy 2019 roku. Potem wystarczyło podawać pacjentowi lek, który zapobiegnie ponownemu wzrostowi nowotworu. Analiza bioinformatyczna rodzaju mutacji stwierdzonych w genach wykazała również, że rozwój defektów genów był najprawdopodobniej spowodowany promieniowaniem UV, a nie paleniem tytoniu, alkoholem lub innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta w związku z chorobą.

Wiele prestiżowych nagród

Firma Oncompass Medicine otrzymała już wiele prestiżowych krajowych i międzynarodowych nagród za innowacyjność za opracowanie Kalkulatora (Realtime Oncology Treatment Calculator). W 2019 roku otrzymała nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Onkologów Klinicznych (ASCO) i zdobyła nagrodę Get in the Ring! w konkursie V4. W 2020 roku OCM oprócz Nagrody za Innowacje w Informatyce otrzymała Nagrodę im. Tibora Gyurósa, a w 2021 roku jako najbardziej obiecujące przedsiębiorstwo technologiczne w Europie zdobyła nagrodę Jednorożca Przyszłości. Prawie rok temu z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem nagrodę odebrał dr István Peták od Europejskiego Komisarza ds. Innowacji i Badań.

 

Poprzedni Następujący

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2024

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej