A tüdőrák molekuláris diagnosztikája és célzott kezelése

Baza wiedzy

Diagnostyka molekularna i leczenie celowane raka płuc

Zdecydowana większość raka płuc zawiera mutacje będące celem terapii celowanej.

W zależności od wielkości i wyglądu komórek raka płuc podczas badania mikroskopowego wyróżnia się dwie klasyfikacje histologiczne : niedrobnokomórkowy (NSCLC) i drobnokomórkowy (SCLC). Ten pierwszy dzielimy dalej na dwie podgrupy: gruczolakoraka (adenocarcinoma) i raka płaskonabłonkowego (planocellularis carcinoma).

W płucach występują również inne złośliwe nienabłonkowe guzy np. mięsaki i bardzo częste jest pojawianie się wtórnych, przerzutowych guzów, gdy guz pierwotny znajduje się w innym narządzie, ich leczenie jest inne.

Podstawowym leczeniem zaawansowanego lub przerzutowego raka płuc jest terapia lekowa, celowana i/lub immunoterapia oparta na informacjach molekularnych. 

W przypadku raków płuca, w przypadku mutacji EGFR i ALK/ROS1 leczenie celowane następuje lekarstwami doustnymi o niskiej masie cząsteczkowej tzw. inhibitor kinazy tyrozynowej (TKI). 

Wiadomo, że za rozwój guza w raku płuc odpowiada kilka genów, takie jak HER, BRAF, KRAS, MET, KIT, RET, FGFR1, NRG1, które są dodatkowymi celami terapeutycznymi.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2023

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej