Photo 1515524738708 327f6b0037a7 1024x683

Baza wiedzy

Z oprogramowaniem medycznym do leczenia raka i ludzi

Kalkulator opracowany przez firmę Oncompass Medicine znajduje najskuteczniejszą terapię onkologiczną

W lutym tego roku dr István Peták, główny specjalista ds. naukowych firmy Oncompass Medicine, prowadził rozmowy z członkami konsorcjum UE w Luksemburgu o sposobach współpracy na temat planowania strategii terapii celowanej w praktyce klinicznej.

Kluczowym komponentem jest nasze oprogramowanie onkologiczne, które może wybrać najskuteczniejszy lek na raka na podstawie 24 000 reguł.

Kalkulator Terapii Onkologicznej w Czasie Rzeczywistym to prawnie zastrzeżone oprogramowanie opracowane przez firmę Oncompass Medicine.

Projekt finansowany przez UE jest prowadzony przez Instytut im. Marii Curie, który jako pierwszy zorganizował próbę kliniczną z zakresu onkologii precyzyjnej w latach od 2012 do 2015, aby porównać skuteczność 11 molekularnie dopasowanych celowanych leków przeciwnowotworowych z konwencjonalnymi terapiami u chorych, u których wcześniejsze protokoły leczenia były nieskuteczne. – Nasz najbliższy projekt to badanie kliniczne – wyjaśnia dr István Peták – w ramach którego celowany lek przeciwnowotworowy jest podawany chorym na raki płaskonabłonkowe w połączeniu z celowaną immunoterapią. Naszym celem jest znalezienie, z pomocą naszego oprogramowania wspierającego podejmowanie decyzji, biomarkerów pozwalających przewidzieć, u których pacjentów wystąpi dobra, a u których słaba reakcja na to połączenie leków. W European Institute of Oncology w Mediolanie, będącym drugim głównym członkiem tego konsorcjum, przeprowadzono sekwencjonowanie nukleotydów wszystkich genów kodujących białka z guzów wszystkich włączonych do badania pacjentów. Główne analizy bioinformatyczne są przeprowadzane przez naszych ekspertów z Uniwersytetu w Lipsku. KALKULATOR odgrywa w tym projekcie kluczową rolę, zapewniając cyfrową interpretację oraz przydział leków. – Po przeprowadzeniu analiz bioinformatycznych otrzymujemy surowe dane dotyczące mutacji DNA w guzie – mówi dr István Peták – w ilości około 160 000 wariantów dla każdego pacjenta. Korzystając z naszego Kalkulatora oceniamy zidentyfikowane mutacje i ustalamy te, które z największym prawdopodobieństwem można uznać za mutacje sprawcze. Mutacje sprawcze to zmiany genetyczne w genomie skutkujące selektywną przewagą wzrostu w porównaniu ze zdrowymi komórkami, przyczyniającą się do powstania guza – podczas, gdy inne mutacje nie wiążą się z tworzeniem guza. Po przeprowadzeniu obliczeń naukowcy z Oncompass Medicine decydują, czy w przypadku danego pacjenta lepszym rozwiązaniem będzie dopasowane połączenie leków czy też inna terapia. Nasze rekomendacje dotyczące terapii będą udostępniane lekarzom prowadzącym uczestników badania, którzy następnie będą prowadzić leczenie zgodnie z przekazanymi zaleceniami. Instytut im. Marii Curie wraz z Oncompass Medicine opracowują współpracę w zakresie przekazywania informacji, w ramach którego do automatycznej komunikacji z Kalkulatorem udostępniany jest elektroniczny rejestr pacjentów stworzony przez francuskich specjalistów. – Umożliwia to standaryzację sposobu postępowania z danymi i informacjami – francuscy lekarze prowadzący leczenie będą automatycznie otrzymywać nasze rekomendacje dotyczące najbardziej optymalnej terapii – wyjaśnia dr István Peták.  Zasady naszej współpracy z European Institute of Oncology w Mediolanie są zbliżone. Wraz z naszymi włoskimi kolegami pracujemy nad sposobem, w jaki ich szpitale onkologiczne mogą stosować nasz cyfrowy system wsparcia decyzji. Już od kilkunastu lat wiele z europejskich ośrodków onkologicznych przeprowadza molekularne testy diagnostyczne dla wielu genów, weryfikowane przez zespół ds. analizy molekularnej guzów. Nie są to standardowe zespoły onkologiczne, ponieważ zespół ds. analizy molekularnej guzów to forum, w ramach którego poznajemy wszystkie dostępne informacje molekularne. Biolodzy molekularni tworzą profil molekularny guza danego pacjenta, a na podstawie tego profilu przeprowadzane jest cyfrowe porównanie skuteczności terapii aktualnie dostępnych w bazie danych. Na koniec onkolodzy kliniczni sugerują optymalną terapię lekarzowi pacjenta lub zespołowi onkologicznemu. Nasi partnerzy we Włoszech planują stosować nasze oprogramowanie do tego procesu. Firma Oncompass Medicine jest również aktywna w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio została zaproszona do udziału w badaniu klinicznym wykorzystującym profil molekularny. Ponadto Oncompass Medicine prowadziła ostatnio badania z kierownikiem działu badawczo-rozwojowego dużej międzynarodowej firmy farmaceutycznej z Bostonu na temat optymalizacji kosztów nowo opracowywanych leków poprzez wykorzystanie naszego cyfrowego wsparcia w zakresie podejmowania decyzji od początku aż do doboru grup pacjentów do molekularnie dopasowanych prób klinicznych. – Poprzez wstępną selekcję określonych grup pacjentów, którzy z największym prawdopodobieństwem odniosą korzyści z danego leku, znacząco obniży się ryzyko dla firm farmaceutycznych – podkreśla dr István Peták. Pozwoli to również obniżyć cenę leków na raka, co będzie stanowić istotny krok w stronę leczenia nowotworów. Oncompass Medicine pracuje obecnie nad możliwością wykorzystania w Kalkulatorze różnych paneli genowych opracowanych przez inne firmy diagnostyczne. Naszym długoterminowym celem jest, aby Kalkulator Terapii Onkologicznej w Czasie Rzeczywistym stał się raczej narzędziem do podejmowania decyzji niż jedynie wspierającym ten proces – stwierdził główny specjalista ds. naukowych.

Nasze nagrody

Czytaj więcej

O nas

Krótka historia Oncompass Medicine

2003— —2023

Oncompass Medicine to firma medyczna, która oferuje diagnostykę niezbędną do spersonalizowanego leczenia ludzi oraz rozwój narzędzi medycznych wspomagających podejmowanie decyzji.

Dowiedz się więcej